Lay: Znám Mirův rukopis a vím, s čím přijde.

24. 05. 2017 The Way

"Myslím, že poznám Mirův rukopis, že matně tuším, s čím přijde," říká slovenská návrhářka Lay Sedláková, kterou s Mirem pojí dlouholeté přátelství. Nic víc však nechce prozradit, a tak ani nevíme, co si na nás připravila ona sama. "Cítím obrovskou pokoru, protože je to náročné," dodává jen s potutelným úsměvem.